Vrijwilligers zijn goud waard

Dagelijks doet het ziekenhuis beroep op vrijwilligers: om patiënten te begeleiden naar de verpleegafdeling, om activiteiten te ondersteunen of om te helpen bij dagelijkse dingen zoals de krant lezen.


De aanwezigheid van vrijwilligers betekent een absolute meerwaarde voor onze patiënten! Het ziekenhuis is steeds op zoek naar vrijwilligers met een warm hart en een luisterend oor.

Iets voor jou?

De inzet en gedrevenheid van onze vrijwilligers wordt enorm geapprecieerd! Ze zijn een onmisbare groep zorgverleners die dagelijks, door hun warmte en aandacht voor de patiënt, een belangrijk steentje bijdragen in onze patiëntenzorg.

De ideale vrijwillger

  • - engageert zich enkele uren per week
  • - heeft een flexibele houding m.b.t. taakuitvoering
  • - sluit zich aan bij de missie en visie van het ziekenhuis
  • - draagt zorg voor zijn medemens in optimale samenwerking

Verschillende teams

Onthaalbediende

Als vrijwilliger bij de dienst onthaal breng je de patiënten naar de juiste afdeling. Een warm hart en een luisterend oor voor de patiënten zijn hier niet weg te denken.

Zorgeenheid

Momenteel zoeken we ook nog een vrijwilliger voor de speelzaal pediatrie op woensdagnamiddag. Naast een warm hart en luisterend oor, verwachten we op deze dienst natuurlijk ook vrijwilligers met een hart voor kinderen!

Pastoraal vrijwilliger

Momenteel zoeken we uitbreiding van onze groep van pastoraal vrijwilligers.
Als vrijwilliger pastorale dienst heb je een speciale, niet-professionele rol die erop gericht is om in nauw overleg met de pastorale werkers het verblijf van de patiënten in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Het accent van het vrijwilligerswerk ligt op de praktische ondersteuning van de pastorale werkers bij de liturgische vieringen in de kapel en de herdenkingsdienst voor de overleden patiënten van het ziekenhuis.

Meer info

Meer informatie over vrijwilligerswerk in het ziekenhuis?

Neem contact op met Martine Verhoeven Tel. 011 809 114 of martine.verhoeven@noorderhart.be