Jobstudent Noorderhart Mariaziekenhuis of Noorderhart Revalidatie & MS

Wil je tijdens de zomermaanden of tijdens het jaar wat bijverdienen als jobstudent onder de vleugels van Noorderhart?

Wij werven jaarlijks een 50-tal jobstudenten aan. Hou er rekening mee dat we je pas in de loop van april - mei kunnen laten weten of we je kunnen inzetten als jobstudent.


De tewerkstelling is voltijds of deeltijds, afhankelijk van de behoeften van de dienst.

Meestal gaat het hier om een deeltijdse tewerkstelling.

Werken als jobstudent bij ons?

Momenteel kan je je niet meer aanmelden voor een vakantiejob. Wij nemen contact op met jou indien we een passende studentenjob gevonden hebben voor jou. Lees zeker nog even de criteria hieronder na!

Criteria

Algemene criteria

 • let op: deze vacature wordt afgesloten op 31-03-2021
 • minimum 16 jaar zijn, en dit ten laatste op de eerste dag van de maand van tewerkstelling
 • minimum 1 maand beschikbaar zijn tussen 1 juli en half september indien je in de zomervakantie wil werken
 • vermeld in je motivatie indien je enkel weekendwerk wil doen
 • er wordt voorrang gegeven aan:
  • kinderen van medewerkers en artsen-stafleden
  • jobstudenten en/of stagiairs die al in het Mariaziekenhuis of Revalidatie & MS gewerkt hebben en een positieve evaluatie kregen
 • in de mate van het mogelijke houden we rekening met de voorkeurafdeling(en) die je aangeeft.

Specifieke criteria per functie

Verpleegkundige

Geslaagde derdejaars- en masterstudenten die nog verder studeren maar al een diploma verpleegkunde in handen hebben. Je moet je diploma laten viseren bij de provincie Limburg.

Zorgkundige

Eerstejaars-, tweede- en derdejaars studenten verpleegkunde die een erkenning van zorgkundige hebben. Je vraagt hiervoor een visumnummer aan.
Studenten die een diploma thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (TSO) hebben.

Psychosociale dienst, Sociale dienst en Logopedie:

Studenten dienen in het bezit te zijn van een diploma in die functie (afgestudeerd).

Technische dienst

Studenten met een voorkeur voor techniek, mechanica en/of electronica. Je dient in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Schoonmaakdienst (enkel voor diensten met ioniserende stralingen en besmettingen)

Studenten die minimum 18 jaar oud zijn op de eerste dag van de maand van tewerkstelling.

Voor de diensten radiologie, administratie, labo, logistiek assistent

Studenten technoloog medische beeldvorming, onthaal, labo, logistiek assistent,... krijgen voorrang omdat de studierichting aansluit bij het vakantiewerk.

Je kan aan de slag op de dienst:

 • - logistiek, vervoer
 • - maaltijdbedeling
 • - radiologie
 • - schoonmaakdienst
 • - technische dienst
 • - verpleegafdeling
 • - administratie
 • - apotheek
 • - cafetaria
 • - keuken
 • - labo
 • - psychosociale dienst
 • - sociale dienst
 • - logopedie

Regelgeving studentenarbeid

Let erop dat je niet meer dan 475 uur werkt. Dan verlies je namelijk het voordeel van een lagere sociale bijdrage voor jobstudenten. Op de website www.studentatwork.be kan je een overzicht krijgen van het aantal dagen dat je dit kalenderjaar al werkte. Je vindt er ook begrijpelijke informatie over de wettelijke regels rond studentarbeid.